Dia 1.- La càmera I; l'obturador entre altres ...

En el dia 1 i pots trobar: Els tipus de càmeres, que és una càmera reflex, el visor, el dial de selecció, les fusions “A” P i S, l’obturador, les velocitats d'obturació per controlar el moviment, com fer un escombrat, el fotòmetre, i opcions per mesurar la llum.

 

0016

La càmera de fotografiar és una caixa fosca estanca que deixa passar la llum a través de l’objectiu un temps determinat perquè quedi la imatge gravada en un suport ...

 

0018

Totes les càmeres de fotografiar son semblants amb uns elements principals comuns. El cos de la càmera, un visor, l’objectiu, el diafragma, l’obturador, l’enfocament, i un suport per capturar la imatge ...

 

0019

És poden diferenciar diferents grups de càmeres: gran format, mig format, reflex, compactes, telèfons mòbils, ...

 

0020

Les càmeres compactes són: manejables, pràctiques, “econòmiques”, amb arxius no molt grans ...

 

0021

Les càmeres de mig format solen ser d’ús professional, son “cares” , donen arxius grans de qualitat ...

 

0022

Les càmeres de gran format també d’ús professional són molt voluminoses i difícils d’utilitzar fora d’un estudi fotogràfic. Creen arxius molt grans per fer grans ampliacions i tots el paràmetres es controlen manualment ...

 

0023

Cada dia són més les càmeres “especials” per diferents prioritats fotogràfiques ...

 

0024

Les càmeres reflex són les càmeres ideals per aficionats amb pretensions de seguir, n’hi ha de moltes marques, mides, models, i preus ...

 

0025

Es diuen reflex per el seu característic prisma de la part superior que és un joc de miralls ...

 

 0026

Són les més versàtils per la immensa quantitat d’accessoris i complements que les fan adaptables a qualsevol necessitat ...

 

0027

Uns consells pràctics abans d’entrar a detallar els diferents elements de les càmeres. La corretja és per portar la càmera penjada (no és un acudit), la bateria sempre carregada i millor disposar d'una de recanvi, les targetes de memòria és preferible tenir-ne diverses, i el manual és per anar consultant ...

 

0027a

La millor manera de subjectar la càmera és que sigui en una posició còmoda i estable ...

 

0027b copia

 Per fer fotografia no cal fer equilibris, la fotografia pot sortir igual de bé, si, però tens el risc entre altres coses de cansar-te abans ...

 

0028

El visor òptic és on col·loquem l’ull per veure que anem a fotografiar ...

 

0029

L’altre visor és la pantalla LCD amb alguns inconvenients i moltes avantatges, com la de poder enfocar manualment amb poca llum ...

 

0030

Les pantalles de LCD a més de visor tenen diferents funcions, la primera és la d’accedir als menús de configuració ...

 

0031

Poder accedir a totes les imatges per revisar i desestimar les que tinguin problemes irreparables o simplement que no ens agradin ...

 

0032a

Veure i ampliar la imatge per comprovar el seu perfecta enfocament. Aixó és una de les dues mesures indispensables que hem de realitzar per assegurar-nos que la imatge obtinguda és correcta ...

 

0033

Com a mínim les reflex tenen tres opcions diferents per veure els resultats obtinguts: 1er Només la foto.  2on La foto + les dades exif. 3er  La foto + les dades + histograma. La correcta lectura del histograma és l'altra condició indispensable perquè la foto sigui correcta ...

 

0034

Finalment també podrem veure, accedir i programar els ajustos necessaris per realitzar les fotos ...

 

0035

El dial de selecció ens permetrà programar per calcular l’exposició de 5 maneres diferents ...

 

0036

Però abans definim que l’exposició és la quantitat de llum que rep el sensor per l’obtenció de bones fotografies, ni massa, ni massa poc, la quantitat justa ...

 

0037

Perquè això passi haurem d’ajustar dos elements diferents, el temps d’exposició i el diafragma ...

 

0038

Descartem les icones amb dibuixos del tipus d’escena i ens queden 5 opcions per calcular l’exposició. “A” Completament automàtic. “P” Programa, “S” Prioritat Obturació, “A” Prioritat d’obertura, “M” Manual ...

 

0039

A és una funció completament automàtica i no podrem realitzar cap tipus d’ajustament no desitjat per la càmera ...

 

0040

És recomanable de fer servir aquesta opció només com a últim recurs quan en condicions difícils no podem aconseguir els resultats previstos. Potser ens pugui ajudar ...

 

0041

“P” continua sent una opció automàtica on la càmera selecciona el temps i l’obertura però difereix de “A” en que ens permetrà ajustar altres funcions ...

 

0042

És una manera ràpida i còmode d’utilitzar la càmera assegurat l’èxit de les primeres fotos per després començar a ser creatius ...

 

0043

“S” o “Tv” (Canon) significa prioritat en la velocitat d’obturació, nosaltres seleccionem el temps de l’exposició i la càmera ajusta automàticament el valor de l’obertura ...

 

0044

Aquest sistema és ideal per controlar els motius en moviment. Amb temps d’exposició lents els objectes sortiran moguts i amb temps d’exposició ràpids sortiran “congelats” ...

 

0045

L’obturador és la primera eina que hi ha per controlar l’entrada de llum ...

 

0046

És una porta amb la funció de regular l’entrada de llum al sensor durant un temps predeterminat ...

 

0047

per tornar-se a tancar de nou i deixant un altre cop el sensor completament a les fosques ...

 

0048

Hi ha dos tipus d’obturador, el central situat dins les òptiques de les càmeres de mig i gran format ...

 

0050

i l’obturador de cortineta, situat en el cos de les nostres càmeres, són unes finíssimes làmines de metal que sobren i tanquen en segons o mil·lèsimes de segon ...

 

0051

L’obturador va unit a un selector de velocitats que ens permetrà controlar l’entrada de llum mitjançant un temps predeterminat ...

 

0057a

Els temps d’obertura o velocitats d’obturació són segons o fraccions de segon i sempre son els mateixos en totes les càmeres ...

 

0058

Agafant la mesura de temps estàndar de 1 segon tenim uns valors iguals a totes les càmeres on cada pas d’un valor al següent duplica o redueix a la meitat el temps d’exposició del seus adjacents ...

 

0059

Totes les càmeres reflex permeten, entre un valor i el següent, partir-lo en terços o meitats. A més depenent quin model farà servir una nomenclatura diferent 8 "o 8 i en fraccions 125 o 1/125 ...

 

0060

Sempre que ens referim a velocitats aquestes seran "lentes" les inferiors a 1/30 o "ràpides" les de valors superiors ...

 

0061

Si la primera funció d’aquestes velocitats és regular l’entrada de llum, la segona és controlar el moviment del tema a fotografiar ...

 

0062

1/2000

 

0063

1/1000

 

0064

1/500

 

0066

1/250

 

0067

1/125

 

0069

1/60

 

0070

1/30

 

0071

1/15 amb trespeus

 

0072

1/8 sense trespeus

 

0073

1/2 amb trespeus

 

0074

1" amb trespeus

 

0075

4" amb trepeus

 

0076

15" amb trespeus

 

0077

"B" o Bullb 320" amb trespeus

 

0078

Dins la natura trobarem molts motius que tenen moviment i depenent de la velocitat d'obturació que fem servir el resultat serà molt diferent ...

 

0079

La distància i la mida del subjecte són alguns dels factors que afectarán a la velocitat adecuada per controlar el moviment ...

 

0080

1/1000 una velocitat molt ràpida per captar i “congelar” el moviment ...

 

0081

1/30 una velocitat lenta “amb seguiment” per aconseguir sensació de moviment ...

 

0082

És una tècnica per aconseguir efectes de velocitat que anomenem “fer un escombrat” ...

 

0083

Per aconseguir-ho cal seguir el subjecte amb una velocitat d'obturació “lenta” i disparar sense deixar de seguir-lo ...

 

0085

No hi ha una velocitat concreta per aconseguir aquest efecte, dependrà de diferents factors ...

 

0086

Com la velocitat del subjecte, la seva direcció, el tipus de lent i la distància fins el subjecta ...

 

0087

Mirant els dos temps d’exposició està entrant quatre vegades més llum a la imatge de l’esquerra, però les dos fotos tenen la mateixa intensitat de llum. Per què? ...

 

0088

Doncs perquè la càmera compensarà automàticament l’exposició mitjançant els diafragmes ...

 

 0089

El fotòmetre és un aparell que serveix per mesurar la llum. Són més precisos que les càmeres fotogràfiques i els fan servir normalment els professionals ...

 

0089a

Els fotòmetres permeten mesurar dos tipus de llum; la llum reflectida (tal i com ho fan les nostres càmeres) o la llum incident (per lectures dels flaixos d’estudi) ...

 

0090

Gairebé totes les reflex porten un “fotòmetre” incorporat que permet mesurar la llum a traves de l’objectiu (sistema TTL) mitjançant cèl·lules fotoelèctriques situades en diferents punts del sensor. Recordem que mesurar la llum correctament és el factor determinat per una exposició correcta i obtenir fotografies de bona qualitat ...

  

0091a

Les càmeres disposen de diferents maneres per mesurar la llum, Avaluativa, Parcial, Puntual, ...

 

0092

Avaluativa, Matricial, General, (depenent de la marca) dona una exposició fent la mitjana de les diferents lectures de les cèl·lules repartides uniformement per la superfície del sensor ...

 

0093

És la opció adequada per la majoria de motius amb llums equilibrades ...

 

0094

Parcial, Central, Ponderada al centre, aquí l’exposició ens ve donada per diferents lectures de les cèl·lules repartides en el 30% de la part central ...

 

0095

Por ser interessant d’utilitzar quan les llums més “diferents” estan situades en la part central de la imatge ...

 

0098

Tant si trobem al centre les parts clares o fosques l'opció és igual de vàlida ...

 

0099

Puntual, dona una lectura de llum molt exacta del centre de la imatge a fotografiar, només dins d'uns 4º ...

 

0101

Ideal per fotografiar motius amb llums difícils i canviants. Un petit error en situar el punt de lectura i ens trobarem amb una exposició errònia ...

 

0102

Així pot afectar la mateixa imatge fotografiada amb els diferents tipus de lectura de llum ...

Imprimeix Correu-e

Inicia't a la fotografia amb 500 imatges

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128