DIA 5.- LA LLUM

El dia 5 és per veure com afectarà la llum les nostres fotografies depenent de la seva direcció, la seva intensitat i el seu color.

 

0333

La llum és imprescindible per fotografiar i per veure el que ens envolta. La llum té dues característiques indiscutiblement lligades, les seves propietats físiques i la capacitat d’induir a respostes emocionals més subjectives ...

 

0334

Conèixer la llum ens ajudarà a saber veure, a percebre i a visualitzar les coses. Així millorant el sentit de la percepció la fotografia estarà a l’altura del seu significat “escriptura amb llum” ...

 

0335

El sol és la font de llum més important que tenim. Físicament la podem definir la llum com una forma d’energia electromagnètica constituïda per ones que s’estenen, es dobleguen i s’interfereixen unes amb les altres de manera similar a les ones del mar però a 300.000km/seg. ...

 

0336

En fotografia l’ona lluminosa té tres característiques principals. La seva intensitat relacionada amb l’altura de les crestes de l’ona determina la brillantor, la longitud de l’ona depenent de la distància entre les crestes determina el color i la seva polarització segons l’angle d’inclinació d’aquestes ...

 

0337

Aquestes ones d’energia (llum) que es desplacen en línia recta poden ser: Reflectides o absorbides, filtrades i refractades ... 

 

0338

Subjectivament associem els diferents nivells i qualitats de la llum amb estats d’ànim i els atribuïm qualitats emocionals ... 

 

0339

Així com a norma general podem dir que els colors apagats suggereixen un ambient melancòlic mentre que els colors intensos criden l’atenció per la seva exuberància ...

 

0341

Els colors vermells i grocs son càlids i expansius probablement perquè els identifiquem amb el foc i el sol ...

 

0340

Els colors blaus son freds, llunyans i donen sensació de contreure’s ...

 

0342

La direcció de la llum i l’altura des d’on incideix sobre l’escena té una influència decisiva en el seu aspecte. D’això depenen la plenitud de la imatge, la textura i la força dels colors  ... 

 

0343

Prenent el sol com font principal de llum tindrem 4 direccions preferents: la llum frontal, la llum zenital, la llum lateral i el contrallum ... 

 

0344

La llum frontal és una forma fàcil d’obtenir resultats acceptables, dóna una gran quantitat de detall i colors vius però les ombres queden per darrere les zones il·luminades i els objectes queden plants sense profunditat  ...

 

0345

És una llum poc afavoridora on sovint les persones sovint queden amb els ulls tancats, a més si el sol està baix la nostra ombra pot sortir en la fotografia ...

 

0346

La llum zenital és quan el sol està situat en el punt més alt i en retrat de persones produeix ombres molt lletges als ulls i sota el nas ... 

 

0347

La llum lateral fa sortir les ombres en les fotografies i reprodueix els objectes amb un marcat relleu donant profunditat a les imatges ...

 

0348

Contrallum és quan la llum ve de darrere del motiu. Amb el fons brillant i uniformement il·luminat els objectes del primer pla queden reduïts a siluetes planes perdent el detall, la textura i el color ...

 

0349

La qualitat de la llum vindrà indicada per la duresa o suavitat de les ombres i podrà ser: llum dura, llum suau i llum difusa depenent de la mida relativa de la font lluminosa ...  

 

0350

Llum dura dóna ombres amb uns perfils nítids i molt marcats. Com més petita i intensa sigui la font i més allunyada estigui del motiu (el sol), més nítides seran les ombres. La llum dura és perfecta per destacar textures, les formes i els colors vius ...

 

0351

La llum suau produeix ombres difuminades, com més gran sigui la font lluminosa i més a prop estigui del motiu (sol amb núvols prims), més suaus seran les ombres. El detall amb llum suau és bo i el color una mica més apagat que amb la llum dura ...

 

0352

La llum difosa arriba al motiu gairebé des de totes direccions en prou feines hi ha ombres i la textura és pobre (ennuvolat o a l’ombra). És menys espectacular que la llum dura però més agraïda i manejable ...

 

0353

El contrast (lluminós) és la diferència entre les quantitats de il·luminació que arriben a les zones més clares i les més fosques d’una escena ... 

 

0354

Con més gran és aquesta diferència, més gran és d’interval de tons. Així podem afirmar que la llum dura ens donarà més contrast i les llums suaus menys ...

 

0355

És més fàcil d’entendre l’exemple en blanc i negre on podem comparar la foto extremadament contrastada gairebé sense grisos amb l’altre foto que te tota la gamma de tons grisos i on en prou feines hi ha contrast ...

 

0356

El contrast ens comportarà subjectivament diferents sentiments. Un contrast suau amb tons clars (clau alta) crearà una atmosfera amb una càrrega emocional plena de tendresa i harmonia ... 

 

0357

Per contra un contrast dur amb tonalitats fosques (clau baixa) els sentiments que ens aportarà seran més misteriosos, dramàtics i angoixants ...

 

0358

Del color de la llum en varem parlar amb el WB (balanç de blancs). Recordem que tota llum té unes dominants de color (fora dels 5.600/ 5.800kelvin) que l’ull humà no sempre pot apreciar ... 

 

0359

Aquesta influència de la llum en les fotografies pot resultar sorprenent al principi, doncs allò que veiem amb els ulls és diferent del que obtenim amb la càmera ... 

 

0360

Les dominats de color s’aprecien molt millor en els blancs o en els grisos clars i es poden corregir amb el dispositiu WB (balanç de blanc) o durant el posterior processament de les imatges ...

 

0361

Evidentment també afectarà el color de la llum l’hora en què la realitzem ...

 

0362

Recordem que allà on arriba la llum del flaix és llum blanca (5.800K) ...

 

0364

Les condicions meteorològiques també influiran i amb els cels més foscos després de les tempestes els colors seran més intensos ... 

 

0365

Finalment depenent de les característiques de reflexió que tenen els objectes aquets ens transmetran uns tons més apagats en les superfícies rugoses i mats o més intensos en les superfícies brillants o polides ... 

Imprimeix Correu-e

Inicia't a la fotografia amb 500 imatges

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128