07. Mòdul Revelat

És el cor de Lr on podrem processar i millorar les nostres fotografies d'una manera no destructiva. Recordem que Lr mai aplicarà els ajustos de revelat sobre les fotografies originals, sinó que els guardarà a la base de dades del catàleg.Ircat enllaçades amb les fotos de les carpetes del disc dur.
Abans de passar al Mòdul de Revelat tindrem de seleccionar quines fotos volem revelar en el Mòdul Biblioteca.
El mòdul de revelat conté dos conjunts de panells i una barra d'eines per visualitzar i editar fotografies.
A l'esquerra trobareu els panells Navegador, Ajustos preestablerts, Instantànies, Història i Col·leccions, on podrem previsualitzar, guardar i seleccionar els canvis realitzats.
A la dreta té les eines i els panells que li permeten aplicar ajustos locals i globals a les imatges.
La barra d'eines conté controls per a tasques com canviar entre les vistes Abans i Després, veure una projecció improvisada o aplicar el zoom.
A sota al igual que en la biblioteca tenim la tira de diapositives per veure totes les imatges de la carpeta oberta.

Al panell esquerre i trobem:
El Navegador que és idèntic al navegador del mòdul biblioteca, funciona com lupa però particularment no el faig servir gairebé mai ja que m'és més fàcil actuar des de la Àrea Central usant el ratolí com a lupa i tenir el mòdul esquerre tancat per la fotografia a revelar lo més gran possible.
De Ajustos Preestablerts en tindrem de diversos tipus. Els que aporta Lr poden ser d'una primera ajuda i després els podem reajustar en el panell dret. Els que fem nosaltres sobre un tipus de fotografia i ho vulguem guardar per aplicar-lo en posteriors ocasions i els plugins d'altres fotògrafs que ens puguem descarregar. Es pot veure el tipus d'efecte que s'aplicarà a la imatge en el Navegador en passar el ratolí sobre els ajustos.
Les Instantànies son una referència o accés directe en un determinat punt dels ajustos de revelat abans de donar-lo per acabat. D'aquesta manera sempre podrem tornar enrere sobre el treball que hàgim fet. Podrem crear també una "instantània" per tenir sempre una referència de la fotografia en un determinat punt del revelat o dels ajustos.
Història guarda pas a pas totes les aplicacions efectuades sobre la foto. Així sempre podrem tornar enrere sobre el treball que hàgim fet.
Col·leccions son les mateixes del mòdul biblioteca.
I al peu del mòdul trobem les pestanyes de TALLAR  i  ENGANXAR, que evidentment són per copiar la configuració de revelat d'una imatge i enganxar-lo en una altra o a totes les que calgui sempre prèvia selecció.

El panell dret de la interficie és el més interessant i pràctic on hi trobarem totes les eines per revelar les nostres fotos.
El histograma ens permet veure l'exposició de l'arxiu amb les seves possibles virtuts o problemes, així com les dades Exif de l'exposició. En els extrems superiors del mateix tenim les icones per mostrar en vermell o blau una possible sobreexposició o subexposició. Té una forma molt ràpida de treballar, i exclusiva d'aquest programa ens permet ajustar el paràmetre de l'exposició simplement col·locant el ratolí damunt el histograma es converteix en una fletxa de doble direcció a més de indicar-nos quina àrea de l'exposició volem ajustar. Per últim, a sota, se'ns informarà sobre quin tipus d'arxiu estem treballant: Fotografia original, Fotografia original més previsualització i previsualització intel·ligent.
Seguidament tenim un panell en forma de tira amb sis eines:
Retallar i redreçar permet ajustar l'enquadrament i variar la proporció. Amb el candau tancat els nous enquadrament seran proporcionals i amb el candau obert podrem enquadrar lliurament. La pestanya original es per escollir altres formats estàndard. La regla angle és per adreçar horitzons torts. Tancar o doble clic per validar o restaurar per desfer i tornar a l'enquadrem original.
Pinzell per eliminar petits punts o taques principalment del sensor. Tenim tres paràmetres, el de la mida amb la possibilitat de canviar amb la roda del ratolí, el de esvair per difuminar més el perfil de l'eina i l'opacitat per transparentar més o menys la seva acció. Molt interessant perquè no s'escapi cap puntet sota la imatge trobem l'opció visualitzar tintes planes.
Correcció d'ulls vermells dons això mateix amb la possibilitat de corregir la mida i la claredat.
Filtre graduat una eina per fer degradats i amb moltíssimes opcions, gairebé tantes com tenim al panell Bàsics. Com gairebé tots els filtres el secret és utilitzar-los sense que es noti en excés.
Filtre radial com el filtre graduat però permet seleccionar una zona ovalada o circular de qualsevol part de la fotografia també amb totes les opcions del panell Bàsics i a més de esvair els perfils més o menys podem invertir la màscara.
Pinzell d'ajust el més semblant a una màscara de Photoshop, perfecta per treballar per zones. Però he de reconèixer que encara està lluny de les possibilitats de control que ens brinda PS amb les capes i màscares de capa. Amb les opcions del panell Bàsic i les del pinzell: Mida el seu diàmetre, esvair el seu difuminat, flux la quantitat d'opacitat cada vegada que passem el pinzell damunt la imatge suma l'opacitat, i la densitat que actua com el flux però no suma l'opacitat i per tant és més pràctic doncs en permet passar diferents vegades sobre la imatge. Per últim la màscara automàtica per fer seleccions més precises sense sortir dels límits. Bàsics un panell imprescindible per treballar a consciencia l'exposició.
Primer decidim el tractament per treballar la foto color o b/n.
Segon l'equilibri de blancs dins de A Mesura té diversos ajustaments preestablerts sobre tot en RAW. Amb la pantalla ven equilibrada podríem usar les barres de temperatura o matís per treure dominats, però el més pràctic és fer us de l'eina Selector d'equilibri de blancs (W) i buscar una zona grisa, blanca o una neutre on les 3 nº dels color RGB siguin més semblants. A mesura que passa la pipeta sobre la imatge, el Navegador reflecteix el to amb que quedarà la imatge.
Tercer revelar la fotografia amb les barres dels tons , descartant el manera automàtica:
Exposició, permet un ajust general del histograma.
Contrast, augmenta o redueix el rang dinàmic dels tons.
Altes llums, per controlar els blancs més brillants.
Ombres, per controlar les ombres.
Blancs, per controlar les parts clares.
Negres, per controlar els negres opacs.
I finalment tenim els valors de Presència:
La Claredat augmenta la acutància donant sensació de més o menys detall.
L 'intensitat, satura o dessatura els colors llevat dels tons pell, grocs, taronges i vermells.
La Saturació, actua que la intensitat però igual en tots els colors.

La corba de tons sent molt menys usada que l'anterior és una altra alternativa per gestionar el contrast de la imatge , més precisa ja que a més d'ajustar els tons en general lo podrem fer en els canals RGB.
L'eix horitzontal representa els valors tonals originals (valors d'entrada), amb el negre a l'esquerra i valors progressivament més clars cap a la dreta. En l'eix vertical es representen els valors de to canviats (valors de sortida), Utilitzeu la corba de tons subtilment per retocar els ajustos realitzats a la fotografia en el panell Bàsic.
Per evitar complicacions podem ajustar-les de manera més senzilla punxant a la cantonada inferior dreta del panell, i tindrem quatre barres de desplaçament una per les Altes llums, per Clars, per Foscos i per les Ombres, assegurant un control més senzill per als que comencen.
El puntet situat en la cantonada esquerra es permet situar-lo dins de la imatge i variar els tons i contrast del punt escollit.

HSL/Color/Blanc i Negre. Aquest panell permet un control molt detallat del To, la Saturació i la Lluminositat de tots els colors, a més de passar la imatge a blanc i negre ajustant vuit colors diferents.
Si abusem d'aquests paràmetres apareixeran de seguida els halos i els efectes estranys sobre tot en les vores.
Si estem interessats en passar el nostre arxiu a blanc i negre, també podem fer-ho aquí, però de nou amb molta moderació, perquè podem patir de nou els halos. Dona millor resultat si abans reduïm la saturació en el panell Bàsic. També tenim el puntet situat en la cantonada esquerra es permet situar-lo dins de la imatge i variar el to, la saturació o la lluminositat del punt escollit.

Dividir tons es una eina molt creativa i poc usada en general. Ens permet donar tonalitats diferents per exemple entre llums càlides i ombres fredes per després ajustar l'equilibri entre ambdues.
Les barres d'altes llums i de ombres son: la tons per triar la tonalitat i la de saturació activar més o menys la intensitat dels tons. Desprès podrem equilibrar a quin costat donem més importància.

Detall en aquest panell trobarem per enfocar i per eliminar el soroll. En primer lloc i sota una ampliació de la foto al 100% trobem l'Enfocament de l'arxiu, amb els mateixos paràmetres que té el filtre per enfocar de Photoshop: Quantitat, Ràdio, Detall i Màscara. L'enfoc és augmentar la nítides aparent de la imatge.
Quantitat per saber en quanta intensitat puc augmentar el detall de la foto.
Ràdio en referència als píxels adjacents per augmentar l'enfoc.
Detall per reduir els halos i altres problemes d'un excés d'enfocament.
Dos consells un és bo saber que no enfoca allò que està fora de focus, es limita a augmentar la acutància o sigui el grau de contrast entre el píxels adjacents i l'altre és deixar l'enfocament per al final doncs dependrà de l'ús i de la mida del arxiu la quantitat de "enfocament" que se li vulgui donar, personalment no el toco gairebé mai.
Però si decidim enfocar el millor és no fer-ho en tota la imatge, per a això tenim la Màscara, amb clicar damunt el boto de Màscara + (Alt) podem veure la fotografia en negatiu. En allò que és blanc s'aplicarà l'enfoc. Segons anem augmentant el valor s'aniran anant a negre les zones sense detall. Aquí podem decidir què volem enfocar. Normalment amb enfocar els contorns ni ha prou.
Reducció de soroll tant de Luminància com de Color. La luminància és el gra produït per uns ISO molt alts i el de color son punts de color que per norma general surten en condicions de llum difícils.
En augmentar la luminància desapareix el soroll però perdem definició.
El detall i el Contrast son per compensar aquest problema.
Amb el soroll de color actuarem d'igual forma.

Correccions de lent es per corregir problemes òptics com distorsions, aberracions cromàtiques i vinyetat. Una de les opcions valides per tenir-la en ajustos predeterminats.
De les quatre opcions que la primera Bàsica no deixa de ser una activació automàtica de les altres tres. El sistema Upright permet corregir automàticament la perspectiva dels elements de la fotografia i clicant damunt UPRIGHT amb la tecla Alt premuda restaurem la perspectiva inicial.
Automàtic corregeix a l'hora el nivell, les proporcions i la perspectiva.
Nivell pondera las correccions dels detalls horitzontals.
Vertical pondera les correccions de detalls verticals y correccions de nivell.
Complet és una combinació de les altres tres opcions.

A Perfil corregeix els errors de distorsions i vinyetatjes de la lent en què ha estat presa la foto sempre que els seus paràmetres estiguin dins de Lr.
A Color traurem les aberracions cromàtiques, halos, amb l'ajuda de la pipeta.
I a Manual podrem corregir les perspectives o caigudes de les línies.

Efectes, serveix per a dues coses poc útils per mi, a Vinyetes posteriors a la retallada podem enfosquir o aclarir les vores. Mentre que en Granulat se li pot donar una mica de textures en forma de gra o rugositat.

Calibració de la sàmara, el Procés és el motor de Lr, la màquina que interpreta el Raw, per defecte ens apareix el 2012 molt més evolucionat que els anteriors sobretot en el revelat de les llums.
Si voleu fer proves, podeu revelar les vostres fotografies amb els altres motors de processament. I cal tenir en compte que si treballeu amb objectes intel·ligents, la versió de Photoshop ha de ser compatible amb el motor de revelat que utilitzeu.
Quan Lr ens mostra una imatge de la nostra foto en format RAW fa una interpretació del Raw ja que cada fabricant té els seus i només ell pot fer una interpretació exacta del seu revelat.

Al peu del mòdul trobem les pestanyes de ANTERIOR i RESTAURAR que evidentment són per aplicar a la foto següent el ajustos de revelat de la foto anterior o per restaurar la foto original sense cap ajust de revelat.

En la barra d'eines sota la imatge central, al costat de la vista en mode lupa trobem l'eina Abans i Després per comparar el resulta del processat amb l'original en diferents visions horitzontal o verticals.
Tot seguit trobem Probes en Pantalla si l'activem podrem veure com canvia el histograma i aquí podrem apreciar clicant en la mini pantalla de dalt a l'esquerra per visualitzar un possible canvi de gamma de color i a la dreta el canvis també de la gamma de color de sortida, es ideal per controlar la sortida capa la impressora.

En referencia a la tira de diapositives de la part baixa és idèntica que la del Mòdul de Biblioteca.

Imprimeix Correu-e

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128