05. Preferencies de Configuració.

Lightroom ofereix diferents configuracions del programa per treballar al nostre gust d'una manera més eficient i les trobarem a la Barra de Menús>Editar en 2 apartats, Preferències (Ctrl+,) i Ajustaments Catàleg (Crtl+Alt+,).

PREFERÈNCIES, on trobarem els ajustos més generals de funcionament repartits en 5 pestanyes: Generals, ajustos peestablerts, Edició externe, Administració d'arxius i Interficie.
Generals, en aquesta pestanya desprès del idioma i de els dos ajustos marcats per defecte podem especificar quin catàleg volem que es carregui,
"Catàleg més recent" és el més balit sobre tot perquè recomano tenir un sol catàleg.
Des d'aquí podem marcar l'opció "Mostra quadre de diàleg d'importació quan es detecta una targeta de memòria", que farà que Lr detecti els dispositius connectats i obri automàticament el quadre de diàleg Importar per tranferir els arxius.
Deixar també marcada l'opció Seleccionar la col·lecció "Importación actual/anterior" durant la importació.
"Ignora noms carpeta generats per la càmera en assignar noms de carpetes" ha d'estar desmarcada si utilitzem carpetes creades a la cambra amb noms específics i volem que l'ho importat es mantinguin els noms de les carpetes.
Ajustos preestablerts aquí tenim accés a com LR utilitza els Presets o ajustaments de revelat preestablerts.
Per defecte l'única que ve marcada és la segona opció de l'apartat Ajustaments de revelat per defecte: "Aplicar barreja automàtica en convertir a blanc i negre per primera vegada" si la desmarquem en passar una imatge a blanc i negre en Lightroom, els ajustos de to de gris per a cada color es deixen a 0, el que ens permet partir dels valors de grisos de la imatge original. També és convenient marcar l'opció "Emmagatzemar ajustos preestablerts amb catàleg", de manera que els presets s'emmagatzemen dins del catàleg.
Finalment, a la part baixa podem restaurar la configuració i deixar-la com estava després de la seva instal·lació.
Edició externa encara que LR té un mòdul de revelat bastant potent, moltes vegades necessitarem utilitzar un altre programari d'edició. Des d'aquesta pestanya configurarem com podrem moure'ns entre el catàleg de Lightroom i l'editor que vulguem emprar.
En el primer apartat se comuniquen directament LR i PS on va destinat el fitxer en format Raw i en desar s'apliquen els ajustos aquí establers.
Format del fitxer: podem triar entre fer servir el format PSD o TIFF.
Espai de color: podem triar entre ProPhoto, Adobe RGB (1998), sRGB- ProPhoto per mi el més adequat en tenir un perfil de color més ampli.
Profunditat de bits: 16 bits.
Resolució: per defecte 240 ppp.
En el segon apartat Editor extern addicional, podrem afegir altres editors externs (per exemple, Silver Efex Pro, etc). Per a això seleccionarem l'aplicació mitjançant el botó "Triar", configurarem els punts referents a format i espai de color com en l'apartat destinat a Photoshop i en el desplegable "Ajust preestablert" seleccionarem "Desa la configuració actuals com a nou ajust preestablert". Un cop fet això des dels mòduls Biblioteca i Revelat podrem fer clic dret>Editar a ... i seleccionar l'Editor estern.
En el tercer apartat, a la part inferior, podem configurar del nom que LR li dóna a la imatge desprès de usar l'editor extern. Per defecte s'afegeix la terminació "-Edit" cada vegada que s'edita una còpia.
Administració d'Arxius en aquesta pestanya es pot configurar la conversió a DNG durant la importació. També es pot configurar l'ús d'alguns caràcters reservats pel sistema o que poden entrar en conflicte, com els espais, els guions, i caràcters emprats per separació de dades en general. La configuració per defecte és adequada per a la major part dels casos.
Es pot fixar també el pes màxim que LR podrà utilitzar per generar el "caché", que permet que la visualització de les imatges prèviament obertes sigui més ràpida, així com purgar-la/esborrar el "caché". Personalment el tinc a 5Gb.
Interficie aquesta pestanya permet molts ajustaments que afecten a com es mostra la interfície de Lightroom. Els més interessants poden ser:
Panells.- Los dos marcados por defecto.
Llum de fons.- El desplegable "Color de pantalla" defineix el color del fons quan s'usa l'atenuació de llums (L), per defecte és negre, encara que diferents tons de gris també poden ser vàlids.
Fons.- Per fixar el color de dins les finestres. Per defecte està en Gris mig, que permet una bona visualització de tons.
Entrada de paraules clau.- Molt recomanable triar com a separador de paraules clau la coma, podent així separar paraules mitjançant espais i marcar la casella "Completar automàticament text en el camp Etiquetes de paraula clau "perquè Lr ens mostri les paraules clau que s'ajusten al text que estem introduint.
Tira de diapositives.- Per defecte podem tenir totes les opcions marcades.
Retocs.- És recomanable marcar l'opció "Centrar en el punt en el qual s'ha fet clic per aplicar Zoom" ja que facilita i agilitza el zoom en el punt que ens interessa.

AJUSTAMENTS DE CATÀLEG compost per 3 pestanyes: Generals, Administració d'arxius i Meitadades.
Generals a més de visualitzar informació del catàleg com el nom de l'arxiu, la data de creació, localització del catàleg, etc.. es pot configurar la forma en què LR realitzi la còpia de seguretat automàtica del catàleg. De les 6 opcions de dins la pestanya per mi "un cop al dia és correcte". A més com el catàleg es gran triga un temps a fer la copia de seguretat i quan demana per fer-la sempre tinc l'opció de clicar "Copia de seguretat" o "saltar en aquesta ocasió".
Administració d'arxius aquí podem modificar la mida de les vistes prèvies estàndard de les fotografies que es troben en el catàleg. Les previsualitzacions estàndard són previsualitzacions d'una mida prou gran que permet veure la fotografia quan és ampliada, mitjançant la vista de Lupa (E). La mida completa (1: 1) es genera per separat prement la barra espiadora o fent clic a la foto. Es genera una vista de mida completa i canvia el zoom de visualització a 1: 1.
En el primer dels desplegables es pot seleccionar la mida que tindran aquestes vistes prèvies estàndard: 1024, 1440, 1680 o 2048 píxels. La grandària dependrà de les mides del monitor en què es visualitzin. Com més gran sigui la mida de vista prèvia més gran serà l'espai que ocupin en disc dur.
El segon desplegable permet seleccionar la qualitat que tindran les vistes prèvies. Mitjana serà suficient en la majoria de les situacions.
El tercer desplegable ens ofereix la possibilitat d'eliminar les vistes generades després d'un període de temps des que van ser generades. Descartar les vistes amb una certa antiguitat és útil perquè el catàleg no ocupi massa espai en disc. Personalment l'esborrat automàtic de les vistes es du a terme cada setmana. L'opció Mai no esborra cap previsualització.
Al final tenim un apartat anomenat "Números de seqüència d'importació" el primer valor "Numero d'importació" compte les vegades que importem fotografies i el segon "Fotografies Importades" la quantitat de fotografies importades.
Cal realitzar uns ajustos a Meitadades perquè aquests dos valors s'apliquin.
Metadades ens ofereix poques opcions de configuració.
La primera d'elles té que estar marcada "Proposar suggeriments a partir dels valors introduïts recentment" en escriure paraules clau només d'escriure les primeres lletres se'ns ofereix una llista de les paraules clau o meitadades que comencen amb elles.
L'opció també marcada "Incloure ajustos de revelat en les meitadades dins dels arxius JPEG, TIFF i PSD" emmagatzema els ajustos que fem en una fotografia des del mòdul de Revelat a l'arxiu XMP associat a la imatge. Això permet que quan movem la imatge, ens portem amb ella el processat, a més de tota la informació emmagatzemada en les meitadades.
La tercera opció, "Escriure canvis automàticament en XMP" genera en els formats Raw un duplicat del fitxer XMP cada vegada que es realitza un canvi en la imatge, tant de processat com de meitadades. A més de quedar gravat en el catàleg crearà un nou fitxer "sidecar" que se guardarà al costat amb la foto original. És també una mesura de seguretat recomanable per mantenir la integritat del nostre catàleg i conservar tota la informació en cas necessitat de recuperar el catàleg des d'una copia de seguretat.
Finalment, l'opció Realitzar canvis de data o hora en arxius RAW de propietari permet el que indica el títol: que des Lr es puguin modificar l'hora i data de captura de la fotografia.

Imprimeix Correu-e

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128