03. La Interfície

La interfície de Lihtroom dinàmica, intuïtiva, pràctica, i agradable ens permetrà treballar de manera molt eficient.

1.- Placa d'identitat Lihtroom
2.- Barra de menús.
3.- Selector de Mòduls.

4.- Àrea principal de visualització de la imatge.
5.- Barra Filtre de biblioteca.
6.- Barra d'eines.
7.- Tira de diapositives.
8.- Dos panells informatius amb diferents eines a cada mòdul.

Placa d'identitat Lihtroom, es pot personalitzar.

Selector de Mòduls. (F5)
Set Mòduls per organitzar el flux de treball.-
Biblioteca (Ctrl+Alt+1) On es visualitzen, ordenen, gestionen, organitzen, comparen i classifiquen les fotografies del catàleg. És el primer lloc on visionar les fotografies un cop importades a LR.
Revelat (Ctrl+Alt+2) Per ajustar colors i tons, o processar fotografies amb efectes creatius de manera no destructiva, o sigui que podrà explorar i crear diferents versions de la fotografia sense danyar les dades de la imatge original.
Mapa (Ctrl+Alt+3) El mòdul Mapa permet veure on es van prendre les fotografies en un mapa de Google.
Utilitza coordenades de GPS integrades en les metadades de les fotografies per traçar les fotografies al mapa o al reves, si la càmera no grava coordenades de GPS, les pot afegir arrossegant les fotografies sobre el mapa de Google i quedaran gravades les coordenades en les dades exif.
Llibre Per dissenyar llibres fotogràfics i carregar al lloc web d'impressió sota demanda a Blurb.com. També pot guardar els seus llibres amb PDF o arxius JPEG individuals.
Projecció (Ctrl+Alt+5) Pot crear projeccions per veure les captures de pantalla amb música, text i efectes de transició.
Imprimir (Ctrl+Alt+6) Permet especificar les opcions d'impressió i el disseny de la pàgina per imprimir fotografies i fulls de contactes mitjançant una impressora.
Web (Ctrl+Alt+7) Permet especificar el disseny de planes web.

Barra d'eines. (T) Podeu ocultar la barra d'eines o personalitzar en els mòduls Biblioteca i Revelar per incloure els elements que necessiti.

Barra Filtre de biblioteca. (,) Nomes a la vista en mode quadrícula. Per buscar i filtrar les nostres imatges de totes les maneres possibles.

Tira de diapositives. (F6) En funció de la vista que estigui activa en el mòdul Biblioteca, la barra d'eines conté controls per examinar les fotografies, aplicar metadades, iniciar una projecció de diapositives improvisada, rotar fotografies i aplicar classificacions, indicadors o etiquetes. La casella Informació de la barra d'eines mostra el nom del fitxer de la fotografia seleccionada.

Dos panells informatius. (F7) (F8) (Tap) (Majus+Tap) Amb diferents continguts depenent del mòdul seleccionat.

Àrea de visualització de la imatge. A la part central on podem escollir , comparar, veure o ampliar la imatge.
Imatge a pantalla completa (F).
Superposició d'informació en la imatge (I).
Zomm (Z) o (Esp) o (Doble Clic Damunt la Imatge).
Per canviar colo del fondo de l'àrea central a negre (L) .
El color de la interfície es pot canviar a Menú > Preferències > Interfície> Color Pantalla.

 

 

Imprimeix Correu-e

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128