06.Mòdul Biblioteca

És el lloc on veurem, classificarem i organitzarem les fotografies un cop importades a Lr.
Començarem doncs explicant les diferents opcions del panell esquerre on hi trobarem entre altres la pestanya per importar i exportar.

Les fotografies es visualitzen a l'àrea central del mòdul Biblioteca en una d'aquestes quatre vistes situades a la barra d'eines:
Quadrícula (G) , Lupa (E), Comparació (C) i Enquesta (N).

El Panell informatiu esquerra conté: Navegador, Catàleg, Carpetes, Col·leccions, Serveis publicació i al peu dues pestanyes més Importar i Exportar.
Navegador és una miniatura de la fotografia que tenim seleccionada. Ens permetrà situar la lupa del zoom en el lloc escollit. També decidir la mida en què podem ampliar imatge a la part central.
Catàleg és una base de dades amb la informació de quines fotos tenim i on cada registre és la informació de una fotos, però no la foto en si. LR per defecte només crea un catàleg on caben milers de fotos. Però se poden obrir d'altres preferentment dins del disc dur de l'ordinador.
Si busquem les carpetes del catàleg de Lr dins del nostre ordinador, de moment, ni trobarem dos.
Generalment a: Meves imatges> Lr > Lightroom.Ircat
i Meves imatges> Lr > Lr Previews.Irdata
Els fitxers Lightroom.Ircat conté el catàleg de les bases de dades i dins del catàleg .Ircat  ens guardarà l'informació de:
1. La ruta d'accés a la nostra foto.
2. Les dades Exif.
3. Informació nova que incorporarem com paraules clau, indicadors de qualitat, nom de l'autor, ets.
4. Totes les dades de l'ajust de revelat.
Els fitxers Lr Previews.Irdata contenen les vistes prèvies petits fitxers JPEG que ens permetran veure nostres fotos encara que el disc dur estigui desconnectat.
Dins de catàleg tenim tres opcions:
"Totes les fotografies"  on estaran totes les que anem important.
"Col·lecció ràpida" és una carpeta virtual per guardar fotos un temps determinat mentre els treballem i després esborrar-les (B).
"Importació anterior" son les últimes fotos incorporades al catàleg.
Es molt necessari realitzar copies de seguretat del catàleg, que amb el temps anirà creixent, a la Barra Menús >Editar >Ajustos de catàleg >Generales. Copia de seguretat del Catàleg, no de les fotos.
Carpetes. El panell Carpetes permet veure com tenim classificats els arxius per ordre alfanumèric en el nostre sistema operatiu en un o diferents discs durs. Clic amb boto drets crear carpeta nova o Clicar en el signe + de la pestanya de carpetes.
Sempre des LR es poden crear noves carpetes i subcarpetes, moure i canviar les fotos de lloc. Recordeu sempre des de LR mai des de el disc dur.
Si ens apareix algun interrogant en el catàleg o en alguna foto i no és degut a tenir el dic dur desconnectat vol dir que hem mogut o canviat de nom la carpeta o la fotografia en el disc dur directament. Es pot recuperar amb clic en botó dret Recuperar / Cerca carpeta o foto que falta.
Col·leccions. Podem crear carpetes virtuals amb fotografies que compleixin una sèrie de condicions que decidim nosaltres, com tenir una paraula clau determinada, un tema concret, ets. Només hem de donar al símbol + de la consola i marcar Crear col·lecció.
Serveis de publicació. Ens permet configurar el nostre programa amb diferents xarxes socials sense haver d'entrar directament.
Al peu del panell trobem:
IMPORTAR per descarregar les bases de dades a Lr creant un vincle entre la fotografia i el registre d'aquesta en el catàleg.
EXPORTAR amb els ajustaments preestablerts permeten exportar fotografies amb més rapidesa per a usos comuns.

Amb les imatges ja descarregades i visibles anem a veure les diferents maneres de seleccionar, classificar i descartar les nostres fotos de manera ràpida i eficaç.
Recordem que la interficie de Lr ens permet plegar els panells laterals per poder veure millor les nostres fotos dins Àrea principal de visualització de la imatge. (Tab) o (Majus+Tab).
També ens agilitzarà la nostra tasca el tenir seleccionat l'avanç automàtic per fer avançar les fotos automàticament un cop marcades o classificades. Barra de Menús>Fotografia>Avanç automàtic.
La barra de eines amb el selectors que més ens interessin a (T).
En miniatures la (J) es permetrà veure diferents informacions de la foto.

La manera de seleccionar marcar o descartar les fotografies és molt personal, així que pas a descriure el meu mètode de treball a l'hora de catalogar les meves imatges.
Després d'amagar el panell lateral esquerre poso l'àrea principal en mode vista lupa (E), imatge completa, i amb la tira de diapositives visible vaig passant les fotos una a una amb les fletxes de direcció i marcant amb bandera blanca (P) les fotos "bones" amb possibilitats i amb bandera negra (X) les dolentes amb problemes irreparables. La resta queden sense marcar, de moment.
Una vegada seleccionades totes les negres les elimino. (Crtl+Retrocés) o
Menú>Fotografia>Eliminar fotografies o Clic boto dret Quitar foto.
Això obre una finestra de diàleg que ens indica:
"Eliminar del disc". Elimina del catàleg i del disc dur per sempre.
o "Treure". Únicament la treu del catàleg de Lr i segueix en el disc dur.

Puntuacions de 1 a 5 estrelles depenent de la "qualitat".
1* Bona i treballada amb LR
2* Presentada a concurs.
3* amb premis locals.
4* amb premis nacionals
5* "la hòstia" amb premis internacionals.


Classificacions per colors: Panoràmiques, HDR, Startrails, Foto seqüència, 2 focus.

El mode vista quadrícula (G) també permet seleccionar amb la barra de filtre de la biblioteca de manera semblant.
El mode vista de comparació (C) permet comparar dues imatges.
I el mode vista de enquesta (N) permet comparar un grup d'imatges semblants i d'anar les descartant progressivament. La X de la imatge només la treu de la pantalla, mentre que la tecla (X) la marca com rebutjada.

En el Panell informatiu dret trobarem diferents opcions on la més important és l'ús de les paraules clau.
Avanç trobem un histograma i un revelat ràpid, interessant per aquelles persones que treballen en JPEG i no necessiten del posterior mòdul de revelat.
Les metadades són informacions que podem associar a les nostres imatges per posteriorment poder-les filtrar o buscar a les nostres carpetes de manera ràpida.
Dades EXIF son les referents a les dades de la sàmara.
Dades IPTC son la informació del autor, copyright, etc.
Dades XMP son les paraules clau.

Ja teníem una manera automàtica d'ordenar o classificar les nostres carpetes per data. Ara amb les Paraules Clau les podrem classificar les fotografies temàticament amb agrupacions virtuals. Així una foto pot estar associada a varies paraules clau suposant una gran avantatge en comptes de organitzar-les per carpetes.

Un cop estem a la pestanya de la Paraula Clau en clicar damunt + per obrir la finestra de Crear etiqueta de paraules Clau on posarem el nom i sinònims escollits. A més ens demanarà tres opcions.
Incloure a l'exportació perquè la paraula vagi sempre associada a la fotografia.

Exportar paraules clau principals, perquè només s'incloguin aquestes.
Exportar sinònims perquè s'incloguin també.

Podrem posar una llista de paraules ordenades alfabèticament o una estructura jeràrquica que se pugui anar ampliant amb el temps.
Per no perdre el temps buscant les paraules tenim un buscador.

Després la manera més ràpida de incloure les paraules escollides serà seleccionant les miniatures de les imatges i arrossegar-les damunt la paraula o bé al rebés seleccionant les fotos i arrossegant la paraula damunt les fotos.
En la finestra de diàleg també podrem incloure sinònims de la paraula clau.
Lr no permet usar comes, punts, ni línies, ni acabar en asterisc.

La Tira de diapositives situada a la part baixa és comuna a tots els mòduls i ens mostra les fotografies en què estem treballant. Conté les imatges del conjunt de paraules clau, la col·lecció o la carpeta seleccionada en el mòdul Biblioteca. Podem passar d'una fotografia a una altra mitjançant les botons en forma de fletxes de direcció situades en el inici de la tira o amb les tecles de fletxa esquerra i dreta del teclat.
Dins la barra del menú emergent de la tira hi trobem de esquerra a dreta:
El botó per treballar amb dues pantalles o finestres, la vista quadrícula, les fletxes per Tornar o Avançar, l'indicador del origen del la tira i de la foto, i els filtres d'origen.

Imprimeix Correu-e

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128