02. Cosells previs.

Abans de començar amb Lightroom és imprescindible tenir molt clar el sistema d'arxiu fotogràfic que tindrem i com estaran guardades nostres carpetes d'imatges per no canviar-les un cop importades a Lr. Si això passés el programa no trobaria les nostres imatges.

És molt recomanable posar totes les nostres fotografies en una carpeta mare i a partir d'aquí anar ordenat les carpetes a mesura que es vagin entrant en Lr.
Personalment el meu sistema és per data; Any / Mes / Dia i un títol. Exemple, 2014-05-29 Argentina.

A diferencia de altres programes Lr no te accés a les carpetes d'imatges. Quan instal·lem i obrim Lr per primera vegada no apareix cap fotografia de manera que les haurem d'importar des de les nostres càmeres, targetes o discs durs.
S'importen les fotografies i es crea automàticament un arxiu de catàleg (catàleg de Lightroom.lrcat). El catàleg realitza un seguiment de les fotografies i la informació de les mateixes, però no conté els propis arxius de fotografies.
Aquest sistema pot semblar complicat però un cop entès es veurà que és molt senzill i ens aportarà moltes avantatges a l'hora de buscar les nostres imatges i estalviar moltes carpetes o sigui molt espai en els nostres discos durs.

Si s'usa Lr en un portàtil és molt recomanable tenir les fotografies en un disc dur extern per no alentir l'ordinador.

Imprimeix Correu-e

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128