02. Cosells previs.

Abans de començar amb Lightroom és imprescindible tenir molt clar el sistema d'arxiu fotogràfic que tindrem i com estaran guardades nostres carpetes d'imatges per no canviar-les un cop importades a Lr. Si això passés el programa no trobaria les nostres imatges.

És molt recomanable posar totes les nostres fotografies en una carpeta mare i a partir d'aquí anar ordenat les carpetes a mesura que es vagin entrant en Lr.
Personalment el meu sistema és per data; Any / Mes / Dia i un títol. Exemple, 2014-05-29 Argentina.

A diferencia de altres programes Lr no te accés a les carpetes d'imatges. Quan instal·lem i obrim Lr per primera vegada no apareix cap fotografia de manera que les haurem d'importar des de les nostres càmeres, targetes o discs durs.
S'importen les fotografies i es crea automàticament un arxiu de catàleg (catàleg de Lightroom.lrcat). El catàleg realitza un seguiment de les fotografies i la informació de les mateixes, però no conté els propis arxius de fotografies.
Aquest sistema pot semblar complicat però un cop entès es veurà que és molt senzill i ens aportarà moltes avantatges a l'hora de buscar les nostres imatges i estalviar moltes carpetes o sigui molt espai en els nostres discos durs.

Si s'usa Lr en un portàtil és molt recomanable tenir les fotografies en un disc dur extern per no alentir l'ordinador.

Imprimeix