Dia 3.- LA CÀMERA III;

En el dia 1 i pots trobar: els tipus d'òptiques amb les diferents distàncies focals, la manera "M" (manual) del dial de selecció, els ISO i el balanç de blanc. 

 

 

0204

La distància focal indicada en les òptiques al costat de la lluminositat, ens indica el tipus d’objectiu i la seva funció ...

 

0205

Distància focal o longitud focal és la distància en mil·límetres des del centre òptic i el punt d’enfocament o pla focal o va situat el sensor ... 

 

0206

La distància focal ens diferencia el tipus d’òptica i ens marcarà la distància mínima d’enfocament. A menys distància focal més a prop podrem enfocar ...

 

0207

Podrem diferenciar fàcilment tres grans grups d’objectius ...

 

0208

Gran angulars (10/35mm) tenen una distància focal més curta i un angle de visió més ampli proporcionant una visió molt àmplia de les coses obrint espais i distorsionant els objectes més propers. Augmenten la profunditat de camp i la seva distancia mínima d’enfocament és de uns 20cm. ... 

 

0209

Òptiques normals o estàndard (40/60mm) amb un angle de visió semblant al de les persones uns 45º, això significa que proporciona unes perspectives molt correctes. Són lents lluminoses i la distància mínima per enfocar és de uns 40cm. Amb velocitats inferiors a 1/30 és recomanable fer servir el trípode ...

 

0210

Teleobjectius (70/1200mm) tenen una distància focal més gran augmenten la mida del motiu estrenyent l’angle de visió pel que comprimeix i aplana els diferents plans. Redueixen molt la profunditat de camp i la velocitat d’obturació mínima perquè no surti la foto moguda és l’adjacent a la distància focal ...

 

0221

Davant d'aquesta "adversitat" de l'ús de velocitats rápides en els teleobjectius, molts d'ells porten incorporat un estabilitzador d’imatge que és un sistema per reduir vibracions, visibles en les nostres fotos quan fem servir velocitats inadequades o massa lentes amb la càmera a la mà ...

 

0220

Un bon estabilitzador aconsegueix reduir fina a 4 passos la velocitat sense tenir vibracions. Els estabilitzadors òptics no es poden tenir activats fen servir el trípode ...

 

0211

A més distància focal menor angle de visió i més apropament del motiu ...

 

0219

En els extrems trobem òptiques espectaculars amb preus prohibitius ...

 

0222

El zoom és una òptica amb la distància focal variable. Disposa d’un grup de lents mòbils controlades per un anell exterior que ens permetrà utilitzar diferents distàncies focals en la mateixa òptica ...

 

0223

Són les òptiques més comercials i n’hi ha de diverses distàncies focals: Zooms gran angulars 10-35, Zooms estàndard 28-135, o Zooms teles 100-400 i fins i tot zooms per cobrir gairebé totes les distàncies focals com els  28-300 ... 

 

0224

Algunes càmeres (compactes o bridge) incorporen un zoom digital sumat al zoom òptic que permet augmentar més la imatge però no produeix fotos de qualitat ja que reprodueix només una part del sensor ...

 

0225

Les òptiques macro per les seves característiques permeten fer fotos de coses petites aproximadament a mida real  (escala 1:1). Aquets objectius estan lliures d’aberracions òptiques per a aquest tipus d’acostament. Estan disponibles en diferents distancies focals de 50 a 200 ...

 

0226

Les òptiques descentrables ens proporcionen é la possibilitat d’un major control de la perspectiva mitjançant un mecanisme que permet descentrar l’eix de l’objectiu ...

 

0227

El duplicador és una lent que col·locada entre l’objectiu i la càmera augmenta la distància focal. No és un objectiu pròpiament dit sinó un convertidor pel que resta lluminositat i qualitat a la imatge ...

 

0228

Dels 5 controls ens queda per veure la manera “M” o d’exposició manual. Aquí serem nosaltres qui decidim assumir el control de l’exposició amb la configuració de la velocitat i del diafragma ...

 

0229

No obstant això sempre estarem “orientats” per la càmera mitjançant el nivell de compensació de l’exposició que en tot moment ens donarà els seus vàlids càlculs ...

 

0230

Fem un breu repàs a les 5 maneres de controlar l’exposició i els seus resultats ... 

 

0231

ISO és una indicació numèrica de la sensibilitat de la llum. Tècnicament el que fan les càmeres és ampliar el senyal de la llum rebuda pel sensor ...

 

0232

Cada pas d’un valor al següent duplica o redueix a la meitat la quantitat de llum rebuda per el sensor ...

 

 0233

Depenent del model de càmera i també de la mida del sensor no és molt adequat utilitzar un ISO alt, sol donar problemes de soroll ...

 

0234

Senyal és tota informació significativa per construir la imatge. Una ampliació d’aquesta senyal (augment del ISO) comporta unes interferències anomenades soroll que dificulten la seva transmissió, emmagatzematge i compressió ...

 

0235

L’augment de soroll no és proporcional en tota la imatge, es manifestarà principalment en les zones fosques i en el canal blau ...

 

0236

A més de poder-lo dissimular en la posterior edició de la imatge alguns models de càmares tenen en el menú una opció per dissimular l'excés de soroll produït per els ISO molt alts ...

 

0237a

Els ISO alts ens seran útils per fotografiar motius amb poca llum ...

 

0238

L’ISO en funció dels resultats que vulguem tenir ens permetrà variar les velocitats o diafragmes aplicant la llei de reciprocitat ... 

 

0239

Sortim a fotografiar de nit i amb el dial en "A" (obertura) posem el diafragma més obert f/4 i amb el ISO més alt 3200 la càmera ens dòna un temps d'exposició de 2 segons. Resultat una foto sense qualitat, amb molt de soroll ...

 

0240

Apliquem la llei de reciprocitat deixant fix el diafragma veiem que el temps d’obturació és inversament proporcional als valors ISO i obtenim una exposició amb la mateixa contitat de llum que l'anterior ...

 

0242

però amb molta més qualitat, sense soroll ...

  

0243

Si la imatge obtinguda és de qualitat, després en el processat encara la podrem millorar ...

 

0245

Independentment del ISO emprat, en exposicions molt llargues (més de 3min.) es produirà un  soroll degut a l’augment de la temperatura del sensor ...

 

0246

En el menú de les càmeres trobarem l’opció per “reduir el soroll de les llargues exposicions”  però amb un inconvenient, el haver d’esperar el doble de temps a realitzar la següent foto ... 

0247

El balanç de blancs (WB white balance) és un ajust electrònic per aconseguir una bona reproducció del color, sense dominats, ...

 

0248

Les dominants de color són més visibles en els tons neutres com el blanc o els grisos més clars amb independència del tipus de llum que il·lumina l’escena ... 

 

0249

Les càmeres calibren el color  de manera que el sensor identifica com a llum blanca (5.800K)  una llum amb una determinada temperatura de color ....

 

0250

 La temperatura de color és el mètode que es fa servir per quantificar el color de la llum i s'expressa en "K" (Kelvins) ...

 

0251

La majoria de marques incorporen una sèrie de diferents possibilitats per corregir el balanç de blancs (equilibri de color o equilibri de blancs) ...

 

0252

Cal saber que en seleccionar manualment la temperatura de color (K) tenim que marcar els Kelvin oposats a la tonalitat que pensem corregir ...

 

0253

 La imatge de l'esquerra està realitzada en "AWB" (automàtic) i a la dreta hem seleccionat manualment una temperatura de color de 2000k ...

 

0254

Com la llum que il·lumina la imatge de la esquerra és artificial (tungstè) dona unes dominats grogues. A la foto de la dreta s’ha seleccionat l’opció del dibuix de la bombeta (tungstè) i el “software” de la càmera a corregit afegint blau per suavitzar la dominat groga ...

 

0255

Més difícils d’apreciar son els dominants blaus de la llum natural de la imatge de la esquerra. A la dreta hem seleccionat el símbol dels núvols per que la càmera apliques groc per mitigar l’accés de blau ... 

 

0256

De la mateixa manera que el balanç de blancs serveix per corregir les dominats de color, fent-la servir a l’inrevés ens pot ser útil per intensificar els colors dominats ...   

Imprimeix Correu-e

Inicia't a la fotografia amb 500 imatges

Més informació a...

social_facebook_box_white_128social_flickr_box_128social_google_box_white_128social_skype_box_white_128social_rss_box_white_128social_lastfm_box_white_128